Odpowiedzi

2009-05-31T16:35:30+02:00
Μ-tak oznaczamy delte

µ=(m-1)²-4(2-m)
µ=m²-6m+9=(m-3)²

Dla µ<0 brak rozwiązań
(m-3)²<0
brak rozwiązań
Dla µ=0 jedno rozwiązanie
(m-3)²=0
m=3
Dla µ>0 dwa rozwiązania
(m-3)²>0
m∈(0;∞)\{3;2}

dla m=2 jest 1 rozwiązanie, poniewaz to rownanie staje się liniowa