Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-31T16:25:55+02:00
Bielski Marcin-Napisał Kronikę wszystkiego świata... (1551), która była zarysem dziejów państwa, i poza faktami historycznymi zawierała także elementy baśniowe. Autor pierwszego polskiego moralitetu Komedia Justyna i Konstancji (1557) i satyr pisanych wierszem (M.in. Rozmowa... dwu baranów..., 1566).
Biernat z Lublina-Autor pierwszej książki wydanej po polsku - modlitewnika Raj duszny (1513), bajek Żywot Ezopa (1522), Fryga.
Górnicki Łukasz-Głównym dziełem Górnickiego jest Dworzanin polski (1566).
Jan z Koszyczek-Adaptował średniowieczne utwory łacińskie (Rozmowy, które miał król Salomon... z Marchołtem grubym a sprośnym).
Klonowic Sebastian Fabian-Najbardziej znane utwory Klonowica: poemat obyczajowo-krajoznawczy Flis, to jest spuszczanie statków Wisłą (1595) oraz poemat satyryczny Worek Judaszów (1600), stający w obronie mieszczan i chłopów.
Kochanowski Jan-Zuzanna (ok. 1562), Szachy (ok. 1564-1566), O śmierci Jana Tarnowskiego (1561), Zgoda (1564) i Satyr, albo Dziki Mąż (ok. 1564).
Frycz Modrzewski Andrzej-1543 napisał po łacinie traktat Lascius, czyli o karze za mężobójstwo.W Mowie Perypatetyka Prawdomówcy (1545) wystąpił przeciwko zakazowi posiadania ziemi przez mieszczan.
Paprocki Bartłomiej-Autor heraldyk, wykorzystujący obfity materiał anegdotyczny, legendy herbowe, wątki fabularne, obyczajowe itp.: Panosza, to jest wysławianie panów i książąt ziem ruskich i podolskich (1575) - dzieło napisane głównie wierszem, Gniazdo cnoty (1578).
Rej Mikołaj-Postylla Pańska (1557),Apokalipsis (1565),Krótka rozprawa... (1543), Zwierciadło (1568). W Wizerunku własnym człowieka poczciwego (1558).
Stryjkowski Maciej-O początkach, wywodach, dzielnościach [...] sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego (przed 1578, wydane 1978) oraz Kronika polska, litewska, żmodzka i wszystkiej Rusi (1582).
Szymonowic Szymon-Opublikował m.in.: poematy łacińskie sławiące zwycięstwa J. Zamoyskiego Flagellum livoris (1588), Aelinopean (1589), wiersze okolicznościowe, np. Epithalamion (1592) - na ślub Zygmunta III i Anny Austriaczki, dramaty Castus Ioseph (1587) i Pentesilea (1618). W 1614 wydał Sielanki, które przyniosły mu sławę. Także m.in. zbiór wierszy Poemata aurea (Lejda 1619).
Dużo pisania ale ... sztuka wymaga poświeceń ...