Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T17:46:25+01:00
W przypadku porażenia prądem elektrycznym możliwość uratowania życia zależą od szybkości, sprawności i spokojnego działania osób ratujących. Czynnością najważniejszą jest uwolnienie porażonego spod działania prądu elektrycznego.
W pierwszej minucie istnieje 98% szansy uratowania życia, po 3 minutach - 40%, po 5 minutach - 25% a po 8 minutach tylko 5%.
Przy napięciu do 1kV porażonego można uwolnić spod działania prądu elektrycznego przez:
-wyłączenie napięcia właściwego obwodu elektrycznego
-odciągnięcie porażonego od urządzenia będącego pod napięciem
-odizolowanie porażonego uniemożliwiające przepływ prądu przez jego ciało (sposobu tego nie należy stosować przy napięciach przekraczających 1 kV)
Bezpośrednio po uwolnieniu porażonego spod napięcia należy wykonać następujące czynności:
-jeżeli porażony krwawi - zatamować krwawienie
-zdecydować jaki ma być zakres doraźnej pomocy i sposób jej udzielania
2 5 2