Odpowiedzi

2009-12-01T17:50:15+01:00
Unia personalna, to połączenie dwóch państw jedynie osobą panującego. Np. Unia personalna polski i Litwy podpisana w Krewie w 1385r. Natomiast Unia realna, to unia, gdzie połączenie dwóch państw nie polega tylko na zacieśnieniu stosunków osobą panującego, a np. zlikwidowaniem wewnętrznych granic między państwami, ogłoszeniem wolności osiedlania się w obu krajach, wspólną walutą, sejmem, senatem, polityką zagraniczną. przykładem jest Unia realna Polski i Litwy, zwana również Unią Lubelską z Lublina z 1569r.
9 4 9
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T18:44:53+01:00
Od roku 1385 w Krewie Polska i Litwa pozostawały w Unii Personalnej, czyli miały wspólnego władcę z rodu Jagiellonów.

Unia Lubelska została zawarta w 1569 roku Królestwo Polskie zwane potocznie Koroną i Wielkie Księstwo Litewskie utworzyły wspólne Państwo o nazwie Rzeczpospolita Obojga Narodów. Rzeczpospolita ta miała charakter unii realnej czyli połączenia państw przez instytucje ustrojowe.
Unia Europejska współczesna ma również kształt unii realnej.
5 3 5