Odpowiedzi

2009-12-01T17:49:48+01:00
Godło – symbol wyróżniający, znak rozpoznawczy przynależności osoby bądź przedmiotu do szerszej grupy rodowej, prawnej lub społecznej, np. herb, gmerk, logo.


Flaga– płat tkaniny określonego kształtu i barwy przymocowywany do drzewca może zawierać godła, symbole, wizerunki. Flaga jest znakiem rozpoznawczym, symbolem państwa.

Hymn- uroczysta i podniosła pieśń pochwalna o apostroficznym charakterze wypowiedzi, komponowana na cześć bóstwa, szczególnej osoby, wydarzenia, ojczyzny (kraju), a także idei.
13 4 13
2009-12-01T17:49:47+01:00
Symbole narodowe – symbole, które wizualnie i werbalnie prezentują wartości i ciągłość historii narodów, państw, regionów. Pod tymi symbolami gromadzą się członkowie społeczności z okazji patriotycznych uroczystości.

Do symboli narodowych należą m.in.:
* barwy narodowe
* flaga państwowa, sztandary i bandery wojskowe
* hymn i pieśni uroczyste
* herb państwowy
* mundur wojskowy
* różnorodne emblematy związane z tradycją narodową
* ojcowie-założyciele państwa
* mity i legendy narodowe
* stolica, siedziba głowy państwa
* patron, święty opiekun państwa

Historia pokazuje, że symbole narodowe, nawet jeśli na co dzień traktowane jako rzeczy błahe, w chwilach dziejowych stają się tak ważne, że dla uchronienia przed profanacją członkowie społeczeństwa gotowi są poświęcić życie w ich obronie.
5 3 5
2009-12-01T18:00:28+01:00
Symbole narodowe:
Godło- Przedstawia orła białego w koronie na czerwonym tle. Obecny wygląd godła to: biały, jednogłowy orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo na tle czerwonej, lekko zwężającej się ku dołowi tarczy herbowej. Barwy bieli i czerwieni są barwami Rzeczypospolitej Polskiej.
Flaga- Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Barwami RP są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.
Hymn- Wcześniej była nim "Bogurodzica", a od 26 lutego 1927 "Mazurek Dąbrowskiego". Hymn śpiewany jest na wielkich i małych uroczystościach państwowych, najczęściej na 11 listopada i 3 maja.
9 4 9