Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T18:16:25+01:00
A5 = -3
S7 = -14
Obliczyć a1 oraz różnicę r ciągu arytmetycznego.
a5 = a1 +4r
a1 + 4r = -3 -----> a1 = -3 - 4r
S7 =[(a1 + a7)*7]/2
a7 = a1 + 6r
S7 =[( a1 + a1 + 6r)*7]/2
S7 = [{2a1 + 6r)*7]/2
S7 = [( -6 -8r +6r)*7]/2
S7 = [(-6 -2r)*7]/2
S7 =[ -42 - 14r]/2
-14 = -21 - 7r
7r = 14 - 21 = -7
r = -7/7 = -1
różnica r = -1
a1 = -3 - 4r = -3 - 4*(-1) = -3 + 4 = 1
Odp. a1 = 1 oraz r = -1.
Spr.
a1 =1, a2 = 0,a3 =-1,a4 = -2, a5 =-3,a6 = -4, a7 = -5
S7 =1+0+(-1) +(-2)+(-3)+(-4)+(-5) = -14
1 5 1