Odpowiedzi

2009-12-01T17:52:07+01:00
Grecy ukształtowali formy trzech podstawowych porządków: doryckiego, jońskiego i korynckiego o odmiennych i ściśle ustalonych cechach. Zasadniczy kształt świątyń greckich i ich podstawowe Elementy są we wszystkich porządkach stosowane w ściśle określony sposób. Różnice dotyczą zazwyczaj proporcji, formy i ukształtowanie detalu, które różnią trzy style. Przedstawiają ich charakterystykę, uwagę należy zwrócić na kolumny, jako Elementy porządków. Trzy rodzaje kolumn używane przez Greków w ich budowlach publicznych znane są jako porządki klasyczne. Każdy kolejny typ kolumny był bardziej złożony od poprzedniego. Porządek dorycki –jest on najstarszym z trzech stylów greckich. Charakteryzuje się dużymi wymiarami kolumn o surowym konturze. Daje Wrażenie siły i monumentalności czyli okazałych duzych rozmiarow
1 5 1