Zadanie 1 Wpisz obok rzeczownika odpowiedni rodzajnik określony i zaimek osobowy. 1)...Schere-.....2)....Kuli-... 3).........Eva und Sven......... 4)......das Madchen-..... 5)........die Eltern....... 6)........Geld - ....... 7) .............Matheheft -.......... 8)..............Teilnehmer -.........
zadanie 2 W krótkim liście do kolegi , z którym chcesz korespondować po niemiecku.*napisz kim jesteś *przedstaw miejsce zamieszkania *opowiedz o swoich zainteresowaniach * zachęć go do dalszej korespondencji


prosze pomuszcie mam to na jutro i nie wiem kompletnie jak to zrobic ;)))

1

Odpowiedzi

2009-12-01T19:59:59+01:00
Zad.2
Ich heiBe (imię). Ich bin Schuler. Ich wohne in (miejscowość).Ich spiele Computer gern. Ich fahre Rad sehr gern. Ich schlafe gern. Meine hobby ist laufen. Du mochtest langest fur mich schreiben.
(imię)
1 3 1