1.Wyjaśnij zwięźle pojęcia:
-beatyfikacja
-kanonizacja
2.Przeczytaj poniższe słowa Brata Alberta i napisz krótko (7-8 ZDAŃ)jakie jest ich główne przesłanie.


"POWINNO SIĘ BYĆ DOBRYM JAK CHLEB,KTÓRY DLA WSZYSTKICH LEŻY NA STOLE,Z KTÓREGO KAŻDY MOŻE KĘS DLA SIEBIE UKROIĆ I NAKARMIĆ SIĘ,JEŚLI JEST GŁODNY"

2

Odpowiedzi

2009-12-01T17:52:01+01:00
1.
Beatyfikacja-akt kościelny wydawany przez Kościół katolicki, uznający osobę zmarłą za błogosławioną, zezwalający na publiczny kult, ale o charakterze lokalnym (np. w diecezji).

Kanonizacja-akt kościelny wydawany przez Kościół katolicki, uznający osobę zmarłą za świętą, zezwalający na jej powszechny, publiczny kult. Akt taki wydaje papież po pozytywnym rozpatrzeniu specjalnie powołanych organów kościelnych procesu kanonizacyjnego.

2.
13 4 13
2009-12-01T17:53:18+01:00
Beatyfikacja - proces polegający na uznaniu osoby zmarłej błogosławioną
kanonizacja - proces polegający na uznaniu osoby zmarłej świętą

Brat Albert chciał nas pouczyć, o tym że trzeba być dobrym. Powinniśmy być dobrzy dla wszystkich ludzi, bez względu na rasę, narodowość czy wyznawaną wiarę. Jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego swoim postępowaniem powinniśmy świadczyć o przynależności do Boga.
7 4 7