Odpowiedzi

2009-12-01T17:55:13+01:00
1) Moim zdaniem Bóg we współczesnym świecie jest obecny pod postacią Ojca,Syna i Ducha Świetego <jeszcze poczekaj na inną odpowiedz bo jest nie pewna czy dobrze ci pisze>

2)W najkrótszej definicji jest to opieka Boga nad światem i ludźmi.
„ Bóg, Stworzyciel świata, jest Ojcem, który czuwa nad stworzeniami i zaspokaja ich potrzeby. Bóg czuwa nad porządkiem w świecie, nieustannie podtrzymuje go w istnieniu, kieruje wszystkim co stworzył. Opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu. Działanie Boga w świecie nie narusza jednak wolności człowieka. To poszanowanie wolności jest tak wielkie, że Bóg odpuszcza także grzech, który jest nadużyciem wolności. Opatrzność, odpuszczając grzech w świecie stworzeń, przewidziała drogi naprawy i odkupienia. Miłość Boża jest większa od grzechu i zła. Jezus pokazuje ludziom, że Opatrzność jest wyrazem nieskończonej miłości, a jednocześnie uczy przez swój przykład i słowo, jak na tę miłość odpowiedzieć. Potrzeba przede wszystkim wierności w doświadczeniach, których nie brakowało nawet Jezusowi. On sam, będąc posłuszny aż do śmierci, potwierdził swe synowskie zaufanie słowami: Ojcze w ręce Twoje oddaję mojego ducha”
Człowiek powinien więc żyć ufnością.
2009-12-01T17:56:22+01:00
1. Jest obecny duchem Obecny jest także w domu bożym oraz jego nauki są gloszone przez księży, w kościele podczas komunii świętej

2.Opatrzność boża jest to opieka Boga nad ludźmi i całym światem. Bóg jako stworzyciel świata czuwa nad jego podmiotami oraz stara się dbać o dobro swych wiernych.