Are cyber bulling and truancy problem in your school?
Kilka zdań za 21pktów!!!
(napisać że cyber przemocy nie ma w szkole, natomiast uczniowie wagarują, dlatego że boją się kartkówek, nie mają zadań domowych lub szkoła ich nudzi, dlatego właśnie wagarują) coś takiego ;d

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T23:33:31+01:00
In my school there is no cyberbullying. However, another important problem is truancy. Why do students resort to the lesson? Because they are afraid to frequent checking. Students also run away from lessons because they do not have homework, or because they are bored in school.


W mojej szkole nie ma cyberprzemocy. Jednakże innym ważnym problemem jest wagarowanie. Dlaczego uczniowie uciekają z lekcji ? Ponieważ boją się częstych sprawdzianów. Uczniowie uciekają z lekcji takze dlatego że nie posiadają zadań domowych albo dlatego że się nudzą w szkole.