Zidentyfikuj substancje na podstawie podanych cech :
a) substancja stała o barwie żółtej, krucha, trudno rozpuszczalna w wodzie. pod wpływem ogrzewania topi się.
b) ciecz o srebrzystej barwie i metalicznym połysku oraz dużej gęstości (d = 13,53g/cm³), dawnej zwana żywym srebrem.

1

Odpowiedzi

2009-12-01T17:55:06+01:00