Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-01T17:54:07+01:00
Choroba hemolityczna noworodka (łac. morbus haemolyticus neonatorum) – choroba, u której podłoża leży reakcja immunologiczna pomiędzy przeciwciałami klasy IgG, wytwarzanymi przez matkę a antygenami krwinek płodu. Występuje ona w przypadku, gdy matka z układem antygenów krwi Rh(-), uczulona na antygen D, rodzi dziecko, które posiada grupę krwi Rh(+) – jest to tzw. konflikt serologiczny
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T17:55:24+01:00
Konflikt serologiczny, med. zaburzenia immunologiczne wynikające z niezgodności antygenowej; wytwarzanie przez matkę przeciwciał odpornościowych skierowanych przeciw antygenom płodu (niezgodność w układzie Rh, AB0); także zaburzenia poprzetoczeniowe.
Każdy gatunek ma swój układ grup krwi. W medycynie wyróżnia się ponad dwadzieścia układów grup krwi. Największe znaczenie ze względów praktyki medycznej i diagnostycznej mają:

układ AB 0
układ Rh - antygeny C, c, D, E, e
układ Kell - antygen K