1.Oblicz pole i obwód rombu, którego przekątne mają sługości 16 cm i 12 cm a wysokośc jest 20% mniejsza od krótszej przekątknej.


2.Przkątna podzieliła równoległobok na trójkąty o polach 30 cm2 kazdy. Jeden z boków trójkąta ma długosc 1 dm. Jaka jest wysokosc równoległoboku opuszczona na ten bok?

3.W rombie o obwodzie 52 cm jedna z przekątnych jest o 3 cm krótsza od długości boku rombu, a gruga o 11 cm dłuższa.Oblicz pole rombu.

Proszę o pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T18:21:34+01:00
1.
d₁=16 cm
d₂=12 cm
h=12-20%*12=12-0,2*12=12-2,4=9,6

P=½*d₁*d₂
P=½*16*12=96

P=a*h
96=a*9,6
a=96/9.6
a=10

Ob=4a
Ob=4*10=40

Pole rombu równa się 96 cm², a obwód 40 cm

2.

P trójkąta =30cm²
P równoległoboku = 2*30=60cm²
P=a*h
a=1 dm=10 cm
60=10*h
h=6
/ale nie jestem pewien na 100%/

3.

Ob=52
Ob=4*a
52=4*a
a=52/4
a=13

d₁=a-3=13-3=10
d₂=a+11=13+11=24

P=½*d₁*d₂
P=½*10*24=120
3 5 3