Prosze o przetłumaczenie na polski. Wysoko cenie.

-Kate! You`re back! Did you have a good time?
-Yes, thanks. York is so beautiful!
-Oh, definitely. It`s much quieter and cleaner
than London.
-How`s that?
-Well, for one thing, cars aren`t allowed
in the city centre during the day so there`s
less noise and pollution.
-That`s great! What did you do there?
-I visited the museums and did some
shopping. The antique shops in The
Shambles are fantastic.
-Sounds great!
-Yes, except when I got there I realised I had
forgotten to take my camera, so I don`t have any photos to show you.
-Never mind. You`ll just have to go again, won`t you?


-Louise, is that a postcard from Paula?
-Yes, and listen to this. You`ll never
guess what happened while she was on holiday in New York.
-Go on then, tell me!
-She had just sat down at a cafe when she noticed Julia Roberts
was sitting at the nex table.
-You`re joking!
-No, it`s true. She got her autograph and took a picture of her.
-Perhaps we should go to New York and take some photos of famous
people too.
-Hmm. There`s only one problem with that.
-What do you mean?
-The tickets are far too expensive!-Hello, Tony! I haven`t seen you for ages!
-Hi, Pat. Yes, I`ve been away. I`ve been on a trip to China.
-China? You lucky thing! What was it like?
-Well, all the cites I visited were very crowded, but the people were
really friendly.
-So, did you have a great time?
-Oh yes. It`s the most amazing place I`ve ever been to. The only
problem was the airline had left my luggage in London,so it didn`t
turn up until three day s after I had arrived there. I had to buy some
clothes and a few other things.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T18:14:15+01:00
Kate! Wróciłaś. Dobrze się bawiłaś?
Tak, dzięki. York jest tak piękny!
Z pewnością. Jest tam dużo ciszej i czyściej niż w londynie
Jak to jest możliwe?
Z jednego powodu, samochody nie mogą jeździć w centrum miasta w ciągu dnia i dzięki temu jest mniej hałasu i zanieczyszczenia.
To świetnie. Co tam robiłaś?
Zwiedzałam muzea i byłam na zakupach
Sklepy z antykami w Shambles sa fantastyczne
Brzmi świetnie
Tak, poza jedna rzeczą. Kiedy tam dotarłam zadałam sobie sprawę że nie mam aparatu, więc nie mam żadnych zdjęć żeby ci pokazać
Nie szkodzi. Będziesz tylko musiała jechac tam znowu, cżyż nie?
Louise czy to kartka od Pauli?
Tak, słuchaj tego, nigdy nie zgadniesz co się stało kiedy była na wakacjach w Nowym Yorku
Dawaj, mów
Siedziała właśnie w kawiarence kiedy zauważyła Julie Roberts siedzącą przy stoliku obok
Żartujesz!
Nie, naprawdę. Dostała jej autograf i zrobiła jej zdjęcie
Może my też powinniśmy jechać do Nowego Yorku, zrobić zdjęcia sławnym osobom
Hmm. Jest tylko jeden problem
Co masz na myśli?
Bilety są zdecydowanie za drogie

Cześć Tony! Kopę lat
Hej, Pat. Tak nie było mnie. Bylem na wycieczce w Chinach
Chinach? Szczęściarz z ciebie. I jak było?
Cóż, wszystkie miasta, w których byłem były bardzo zatłoczone, ale ludzie byli naprawdę bardzo przyjacielscy
A więc, dobrze się bawiłeś?
O tak. To najbardziej zdumiewające miejsce w jakim kiedykolwiek byłem. Jedyny problem był taki że przewoźnik zostawił mój bagaż w Londynie
i nie było go przez 3 dni mojego pobytu w Chinach. Musiałem kupić nowe ubrania i kilka innych rzeczy.
2009-12-01T18:20:49+01:00
Kate! ! Dobrze się bawiłeś?
Tak, podziękować. Jork jest taki piękny!
- O, z pewnością. To `znacznie cichszy i czystszy niż Londyn .
- Jak żyjesz?
- Dobrze, po pierwsze, w ciągu dnia tak tam mniej hałasu i zanieczyszczenie. -
-Co zrobiłeś tam?
- Odwiedziłem muzea i zrobiłem zakupy. Sklepy z antykami w Bałaganie są fantastyczne.
- Dźwięki wielki! - Tak, chyba że dostałem tam zdałem sobie sprawę, że zapomniałem wziąć swoją kamerę więc przywdziewam mieć jakiekolwiek zdjęcia na widowisko.
- Mniejsza o to. Ty właśnie musieć pójść jeszcze raz.


-Louise, to jest kartka pocztowa od Pauli?
- Tak, i słuchać tego. Ty nigdy bys nie zgadła co zdarzyło się podczas gdy była na wakacjach w Nowy Jork.
- Pójść dalej wtedy, powiedz mi!
- Właśnie usiadła przy barze gdy zauważyła, że Julia Roberts siada przy naszym stole.
- Ty zartujesz!
- Nie, naprawde. Dostałam autograf i zrobiłam jej zdjęcie .
- Może powinniśmy jeździć do Nowego Jorkku i powinniśmy robić jakieś zdjęcia sławnych ludzi.
- Hmm. Jest jedenproblem .
- Co masz na myśli?
- Bilety są zbyt drogie!


- Cześć, Tony! Niewidziałem cię długo!
- Cześć, Pat. Tak, długo niewidzialnym sie. Ja będe odlatywac do Chin.
- Chiny? Szczęściarz z ciebie! Co byś tym robił?
- Dobrze, wszystko cytuje odwiedziłem były same stłoczony się, ale ludzie żyli w przyjaźni naprawdę.
- Więc, świetnie się bawić?
- O tak. To najbardziej niezwykłe miejsce jakie kiedykolwiek moglem byc. Jedyny problem był linią lotniczą zostawić mój bagaż w Londynie, . Musiałem kupić jakieś ubranie i kilka innych rzeczy.
2009-12-01T18:23:00+01:00
Kate! Wróciłaś. Dobrze się bawiłaś?
Tak, dzięki. York jest tak piękny!
Z pewnością. Jest tam dużo ciszej i czyściej niż w londynie
Jak to jest możliwe?
Z jednego powodu, samochody nie mogą jeździć w centrum miasta w ciągu dnia i dzięki temu jest mniej hałasu i zanieczyszczenia.
To świetnie. Co tam robiłaś?
Zwiedzałam muzea i byłam na zakupach
Sklepy z antykami w Shambles sa fantastyczne
Brzmi świetnie
Tak, poza jedna rzeczą. Kiedy tam dotarłam zadałam sobie sprawę że nie mam aparatu, więc nie mam żadnych zdjęć żeby ci pokazać
Nie szkodzi. Będziesz tylko musiała jechac tam znowu, cżyż nie?
Louise czy to kartka od Pauli?
Tak, słuchaj tego, nigdy nie zgadniesz co się stało kiedy była na wakacjach w Nowym Yorku
Dawaj, mów
Siedziała właśnie w kawiarence kiedy zauważyła Julie Roberts siedzącą przy stoliku obok
Żartujesz!
Nie, naprawdę. Dostała jej autograf i zrobiła jej zdjęcie
Może my też powinniśmy jechać do Nowego Yorku, zrobić zdjęcia sławnym osobom
Hmm. Jest tylko jeden problem
Co masz na myśli?
Bilety są zdecydowanie za drogie

Cześć Tony! Kopę lat
Hej, Pat. Tak nie było mnie. Bylem na wycieczce w Chinach
Chinach? Szczęściarz z ciebie. I jak było?
Cóż, wszystkie miasta, w których byłem były bardzo zatłoczone, ale ludzie byli naprawdę bardzo przyjacielscy
A więc, dobrze się bawiłeś?
O tak. To najbardziej zdumiewające miejsce w jakim kiedykolwiek byłem. Jedyny problem był taki że przewoźnik zostawił mój bagaż w Londynie
i nie było go przez 3 dni mojego pobytu w Chinach. Musiałem kupić nowe ubrania i kilka innych rzeczy.