Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T18:05:44+01:00
A) 4 a=10 dm²
b) 25 ha=...250000. m²
c) 50 a=....5000m²
d) 2 km²=....20000a
e) 0,3 dm²=....3000mm²
f) 42 m²=....0.000042km²
g) 5,1 cm²=...510.mm²
h) 3 a=....0.03ha
i) 25 mm²=....0.000025m²
2009-12-01T18:10:21+01:00
1a - 100 m2
1m2= 100dm2
4a = 400m2=40000dm2
1ha=10000m2
25ha=250000m2
50a=5000m2
2km2=2000a
0,3dm2=3000mm2
42m2=0,000042km2
5,1cm2=510mm2
3a=0,3ha
25mm2=0,000025m2