Odpowiedzi

2009-12-01T18:01:20+01:00
Grzyby i glony tworzą porosty. Glony najczęściej należą do sinic lub zielenic. Natomiast grzyby to przeważnie workowce lub bardzo rzadko podstawczaki (występują jedynie w tropikalnych gatunkach porostów). Porosty (Lichenes) to organizmy powszechne, odgrywające ważną rolę w przyrodzie. Porosty występują wszędzie oprócz skażonych terenów. Rosną na korze drzew, martwym drewnie, płotach, kamieniach, głazach, skałach i murach. Porosty nazywane są organizmami pionierskimi, ponieważ zasiedlają miejsca, gdzie nie występują żadne rośliny. W dodatku ich obecność umożliwia tam rozwój szaty roślinnej. Samowystarczalność i niezależność porostów, ich niewielkie wymagania, łatwość rozmnażania się, budowa plechy uodporniająca na brak wody oraz niskie i wysokie temperatury sprawiają, że organizmy te mają duże znaczenie w przyrodzie. Odgrywają rolę pionierów. Gdzie nie ma warunków do życia roślin. W miejscach porośniętych przez porosty mogą osiedlać się przedstawiciele świata zwierzęcego – drobne bezkręgowce, jak robaki, ślimaki, owady i ich larwy.
6 3 6