Krzyzowka:
1. Plemię italskie zamieszkujące Lacjum.
2. Wywarli duży wpływ na kształt religi Etrusków i Rzymian.
3. Uprzywilejowana warstwa społeczna w Rzymie.
4. Król Epiru, toczący walki z Rzymianami.

1. Wyjaśnij, co skłoniło Rzymian do podboju terenów Półwyspu Apenińskiego. Uzasadnij swoją wypowiedź.
2. Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz na pytania.
TEKST ZRODLOWY :
"Pewien [...] człowiek niezwykle bogaty i zarozumiały, posiadając wielkie ilosci ziemi i nieprzeniknione stada, starał się prześcignąć zyjacych na Sycylii Rzymian nie tylko przepychem, ale i liczba niewolnikow i nieludzkim okrucieństwem [...], pietnując rozpalonym żelazem ciała ludzi, którzy w ojczyźnie swej się urodzili jako wolni, a dopiero później zakosztowali utraty wolności i niewolniczego losu. Jednych wysyłał gromadnie w kajdankach na roboty, innych zatrudniał jako pastuchów, ale nie dawał im ani odzieży, ani pożywienia pod dostatkiem. Nie było dnia [...], by nie skatował kilku spośrod niewolników swoich za błahe przewinienie. [...]"
a) Odpowiedz, jakie prawa miał pan w stosunku do niewolnika.
b) Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz, jakie prace wykonywali niewolnicy.

Podkreśl prawidłową odpowiedź:
Panteon to świątynia poświęcona:
bogini Junonie, bogu Marsowi, wszystkim bogom.

3. W zdaniach pojawiły się błędy, przekształć zdania na poprawione i zaznacz te błędy.
a) Cesarz Teodozjusz podzielił cesarstwo na zachodniorzymskie ze stolica w Rzymie i wschodniorzymskie ze stolicą w Aleksandrii.
b) W 476 r. n.e. upadła częśc wschodnia cesarstwa, a w połowie XV1 w. część zachodnia.
c) w połowie V w. Hunowie spustoszyli południową Italię i Rzym.


NA JUTRO SZYBKO

1

Odpowiedzi

2009-12-01T18:06:24+01:00
Powiedz z jakiej to książki to postaram się odpowiedzieć .
10 3 10