Odpowiedzi

2009-12-01T19:49:57+01:00
Działalność dodatkowaPrzynależność do krajowych, regionalnych, branżowych, zagranicznych, międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych (np. związków stowarzyszeń, federacji, forów, sieci):
Organizacja nie należy do krajowych / regionalnych / branżowych porozumień organizacji pozarządowych
Organizacja nie należy do zagranicznych / międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych

Skład OsobowyLiczba członków należących do organizacji (nie dotyczy fundacji): 600
Liczba wolontariuszy zaangażowanych w działania organizacji w ostatnim roku: 50
Liczba osób pobierających wynagrodzenie z tytułu pracy w organizacji (bez względu na formę umowy): 18

Działalność gospodarczaProwadzenie działalności gospodarczej:
Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Działalność odpłatnaProwadzenie działalności odpłatnej:
Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej