Odpowiedzi

2009-12-02T15:02:18+01:00
Całość opiera się na warunkowym formatowaniu.

zaznaczamy komórkę E22

Zakładka narzędzia główne>Style>Formatowanie Warunkowe>Nowa reguła>Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować

wpisujemy w pole regułę
=$C$22>100 (warunek wartość komórki C22 większa od 100)

Naciskamy na przycisk niżej "Formatuj" i tam ustawić możemy kolor oraz czcionkę itd...

Dodaję w załączniku plik, który jest tak zrobiony.