Zapisz, używając symboli literowych, genotyp osobnika pochodzącego z linii czystej względem dwóch par alleli oraz genotyp osobnika uzyskanego w wyniku krzyżówki dwóch osobników z linii czystej, ale prezentujących odmienne warianty obu cech.

1

Odpowiedzi

2009-12-01T20:31:23+01:00
AABB xAABB -> AABB
AABB x aabb -> AaBb
1 5 1