Odpowiedzi

2013-05-02T19:50:30+02:00

Państwo- jest organizacją polityczną obejmującą ogół danej społeczności zamieszkującej określone terytorium. Aby mówić o państwie należy pamiętać o jego ważnych elementach takich jak:

- aparat władzy,

- aparat przymusu,

- społeczność,

- terytorium,

- system prawny.

 

Państwo jest więc organizacją:

- polityczną,

- przymusową,

- terytorialną,

- społeczną,

- prawną,

- suwerenną.

 

Pozdrawiam

6 4 6