Zaznacz i napisz, jak to zrobiłeś/łaś.

1. Funkcja Liniowa f (x) = (2-a)x+2 jest :

a). malejąca dla a>2
b). rosnąca dla a >2
c.) malejąca dla a <3
d). rosnąca dla a >3

2. O funkcji liniowej f wiadomo, że f (3) =3 oraz, że do wykresu tej funkcji nalezy punkt A= (1;-1). Wzór tej funkcji ma postać :

a). f(x)= 2x-3
b). f(x)= x+2
c). f(x)= -x+6
d). f(x)= 3x-6

zadanie 3. Liczba (-4) jest miejscem zerowym f.liniowej f określonej wzorem

a). f(x) = 2x-4
b). f (x)= 4x+4
c).f (x)= 0,5x-2
d). f(x) = 0,25x+1

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-31T21:35:35+02:00
1. 2-a>0
-a>-2
a<2 to byłaby rosnąca

2-a<0
-a<-2
a>2 to malejaca czyli odp.a


2.f (3) =3 i A= (1;-1)
czyli
(3,3) i A= (1;-1)
y=ax+b

{3=3a+b
{-1=a+b

{-3=-3a-b
{-1=a+b

-4=-2a
a=2

-1=2+b
b=-3

y=2x-3 odp.a

3.f(-4)=0
a). f(x) = 2x-4
f(-4)=2*(-4)-4=-8-4=-12 nie

b). f (x)= 4x+4
f(-4)=4*(-4)+4=-16+4=-12 nie

c).f (x)= 0,5x-2
f(-4)=0,5*(-4)-2=-2-2=-4 nie

d). f(x) = 0,25x+1
f(-4)=0,25*(-4)+1=-1+1=0
czyli f(-4)=0 tak