Odpowiedzi

2009-12-01T18:14:44+01:00
* Bassaj
* Brauron* Dysk z Fajstos* Fajstos* Karfi
* Keos


cd.

* Káto Zákros* Lwia Brama* Malia
* Maska Agamemnona
* Mauzoleum w Halikarnasie* Ostrakon


cd.

* Ołtarz Pergamoński* Sala Podwójnych Toporów
* Skarbiec Atreusza* Tazza Farnese
* Tiryns* Wergina