1. Krzyś robił porządki w swoim pokoju. Do dużego kosza powkładał wszystkie zabawki. Na wykresie przedstawiono zależność maksymalnego tarcia statycznego od siły nacisku kosza na podłogę. Masa kosza wraz z zabawkami wynosi 3 kg.
a) Aby ruszyć kosz z miejsca, Krzyś musi go pchnąć siłą przynajmniej .................... ....... .
b) Jeżeli chłopiec zadziała na kosz siłą 10 N ( równolegle do podłogi) to siła tarcia będzie miała wartość 4 N............. ..... .
c) Jeżeli chłopiec wyjmie z kosza trochę zabawek, wówczas siła potrzebna do ruszenia go .................................
( wzrośnie, zmaleje się, nie zmieni) .
W załączniu znajduje się wykres do tego zadania.

1

Odpowiedzi

2009-05-31T18:57:01+02:00