Wykres funkcji liniowej przechodzi przez punkt a (-1,5) a jej miejscem zerowym jest argument x=4
a) podaj wzór funkcji
b)określ przedziały ,dla jakich funkcja przyjmuje wartości dodatnie a dla jakich ujemne.
c) jakiemu argumentowi odpowiada wartość funkcji równa 7?

1

Odpowiedzi

2009-12-01T23:15:58+01:00
Wykres funkcji
liniowej przechodzi przez punkt a (-1,5) a jej miejscem zerowym jest argument x=4
a) podaj wzór funkcji
b)określ przedziały ,dla jakich funkcja przyjmuje wartości dodatnie a dla jakich ujemne.
c) jakiemu argumentowi odpowiada wartość funkcji równa 7?

a)f(x)=ax+b
f(-1)=5
-a+b=5
f(4)=0
4a+b=0
mamy układ

-a+b=5
4a+b=0

b=a+5
4a+a+5=0

b=a+5
5a=-5

b=a+5
a=-1

b=4
a=-1
mamy
f(x)=-x+4
b)y>0
-x+4>0
-x>-4
x<4
wartości dodatnie dla x∈(-∞,4)
wartosci ujemne dla x∈(4,∞)
c)-x+4=7
-x=3
x=-3