Odpowiedzi

2009-12-01T18:49:26+01:00
Kinhga była to świetna unia eutopejska
2009-12-01T18:52:58+01:00
Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 roku . Posiada cechy zarówno organizacji między narodowej jak i konfederacji . Jest to też związek demokratyczny krajów europejskich.Jest unikatową formą tego typu na świecie mającą 30% udział w światowym Produkcie Krajowym Brutto . Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004.Podstawę do funkcjonowania UE stanowił Traktat o Unii Europejskiej (wersja obowiązująca Traktat z Nicei z 2001 roku, uwzględniając traktaty akcesyjne z 2003 i 2006 roku), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja obowiązująca Traktat z Nicei z 2001 roku, uwzględniając traktaty akcesyjne z 2003 i 2006 roku) i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.


2009-12-01T19:48:48+01:00
W roku 1950 premier i minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman zaproponował 9 maja utworzenie pierwszej organizacji ścisłej współpracy państw w górnictwie i hutnictwie. Tę datę przyjęto za dzień narodzin UE. 9 maja to dzień UE. Schuman Monnet zrealizowali plan zjednoczenia Europy. W kwietniu 1851r. na mocy Traktatu Paryskiego utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy). W roku 1957r. w Rzymie powołaną Europejską Wspólnotę Gospodarczą (dla wzniesienia ceł, kapitału i pracy) oraz Euratom (do kontroli nad przemysłem nuklearnym)