Proszę o wybranie 3 negatywnych postaci - Polaków postać historyczna polityk itp. i krótko (będzie to wypowiedź ustna) uzasadnij swój wybór, 4,5 zdań do każdego. Przykładowe postaci: Jaruzelski, R.Mateja, Tusk, Lipiec, Palikot, Wojewódzki, jacyś zdrajcy i komuniści (wybierz tylko 3) proszę jeszcze o plskie tłumaczene tych tekstów.

i zadanie

mamy wyrazy: achieve, manage, reach, succeed, work out
Trzeba je wtawić w odpowiedniej formie do zdań:
1.Did you............. to finish your homework?
2.Jones................ in getting into university to study law.
3.I hope Zoe................. her ambitiion of becoming a pop star
4. We aimed to raise 200$ to buy new books for the library, but we failed to ........... our target
5. Things have .......... well for us since we moved to London

Z góry dzięki jak coś to pomogę z matmy i fizki.

1

Odpowiedzi

2009-12-05T23:43:06+01:00
1. manage
2. succeded
3. reached
4. achieve
5. worked out
1 1 1