Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T18:50:44+01:00
Choroby układu nerwowego
-w zapaleniach opon wzrasta liczba komórek, obniża się stężenie glukozy,
- w krwotoku podpajęczynówkowym stwierdza się domieszkę krwi,
- w guzach mózgu i rdzenia wzrasta zawartość białka.
2009-12-01T21:04:50+01:00
Funkcje:
- amortyzacyjne
- chroni przed urazami mechanicznymi
- czuwa nad wyrównaniem zmian ciśnienia wewnątrz czaszki
- chroni przed chorobami układu nerwowego

:)