Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T18:47:37+01:00
# Morze Bałtyckie utworzyło się około 12 tysięcy lat temu. Powstało, gdy ostatni lądolód stopniał. Jego pierwszą formą było Bałtyckie Jezioro Lodowe, które istniało prawie tysiąc lat. Charakteryzowało się wysokim poziomem wód (przekraczał wysokość oceanów o około 20 metrów).Był to zbiornik słodkowodny, niezbyt zasobny w organizmy żywe z powodu arktycznego klimatu.
# Kres istnienia Bałtyckiego Jeziora Lodowego nastąpił po przełamania mostu łączącego kontynent ze Skandynawią. Wtedy to wody bałtyckie dotarły do Oceanu niczym rwąca rzeka. Poziom wód obniżył się o 26 metrów, a przez połączenie z Morzem Północnym zaczęła napływać słona woda wraz z nowymi gatunkami zwierząt. Dzięki temu powstało Morze Yoldiowe. Nazwa pochodzi od małża Yoldia arctica, który był przeważającym przedstawicielem ówczesnej fauny.
# Kolejnym etapem kształtowania się Morza Bałtyckiego było powstanie słodkowodnego Jeziora Ancylusowego, które powstało w wyniku podnoszenia się Skandynawii i zerwania połączenia Morza Yoldiowego z Morzem Północnym. Ustał dopływ słonej wody natomiast topniejący lądolód spowodował osłodzenie wód. Na nowo powróciły słodkowodne zwierzęta i rośliny.
# Około 7 000 lat temu w wyniku podnoszenia się poziomu wód powstało, przez Danię, nowe połączenie z Morzem Północnym. Dzięki czemu ukształtowało się Morze Litorynowe, którego nazwa pochodzi od żyjącego w nim ślimaka Littorina. Było ono nieco głębsze, szersze oraz bardziej słone od dzisiejszego Bałtyku.
1 5 1