Odpowiedzi

2009-12-01T18:38:31+01:00
Już w IV w. p.n.e. grecki filozof Demokryt z Abdery głosił, że materia zbudowana jest z niepodzielnych cząstek: atomów, ( gr. ,,atomos” – niepodzielny).
Poglądy Demokryta zostały na wiele wieków zapomniane, jednak idea złożoności materii, nadal spędzała sen z oczu wielu badaczom.
Żmudne badania prowadzone przez wielu naukowców na przestrzeni wieków pozwoliły odkryć prawdziwą naturę materii i sformułować prawa, oparte na zasadach mechaniki kwantowej, którymi się ona kieruje.
Badania prowadzone, aby potwierdzić teorię Demokryta...obaliły ją. Atom wcale nie jest niepodzielny...
Rozważania nad naturą materii doprowadziły Leukipposa i Demokryta do założenia, iż każda rzecz może zostać podzielona na mniejsze części, ale kresem podziału materii są cząstki najmniejsze i niepodzielne – atomy (z gr. ,,atomos” – niepodzielny). Ci dwaj filozofowie doszli do wniosku, że atomy są podstawowym budulcem materii, a od ich formy, liczby i układu zależą właściwości ciał.
Niestety teoria atomistyczna nie zyskała wielu zwolenników, a jej przeciwnikiem był sam Arystoteles.
Hipoteza, że właściwości ciał zależą od małych, niepodzielnych cząstek nie zgadzała się z jego teorią i wydała mu się czystym absurdem.

Teoria angielskiego nauczyciela (Dalton był nauczycielem na prowincji) zrewolucjonizowała ówczesną naukę i ułatwiła dalsze poszukiwania odpowiedzi na zagadkę budowy materii i, co się z tym wiąże, atomów.
Ostatecznym potwierdzeniem hipotezy Daltona, a zarazem istnienia atomów, było wyjaśnienie zjawiska polegającego na bezładnym, zygzakowatym ruchu drobnych cząstek (nazwane od jego odkrywcy ruchami Browna), jednocześnie przez Polaka Mariana Smoluchowskiego i Alberta Einsteina. Wg nich ruchy Browna są to niewielkie, gwałtowne przesunięcia mikroskopijnej wielkości drobinek, powodowane nierównomiernością zderzeń atomów z tymi drobinkami.
Teoria Daltona była zgodna z prawem zachowania masy oraz prawem stosunków stałych.
Wyjaśniała również odkryte w 1808 r. prawo stosunków objętościowych (prawo Gay-Lussaca) oraz prawo sformułowane przez włoskiego uczonego Amadeo Avogadro, zwane od jego nazwiska prawem Avogadra .
7 4 7