Odpowiedzi

2009-12-01T18:42:34+01:00
Gazami szlachetnymi (helowcami) nazywa się pierwiastki z ostatniej, 18 (VIII A) grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych.

Do pierwiastków tych zalicza się: hel, neon, argon, krypton, ksenon, radon. Prawdopodobnie gazem szlachetnym jest również syntetyczny pierwiastek ununoctium.

Pierwiastki te są niemal całkowicie niereaktywne i pierwsze dwa z nich nie tworzą żadnych związków chemicznych. Wynika to z faktu, że nie zawierają one żadnych, niezapełnionych w pełni elektronami orbitali które by mogły uczestniczyć w tworzeniu wiązań chemicznych. Znany jest jeden (otrzymany w temperaturze około 40 K) związek argonu. Krypton i ksenon tworzą związki nieliczne. Związki te są trudne do uzyskania i ponadto są one na ogół nietrwałe w temperaturze pokojowej. Stosunkowo najbardziej reaktywny jest radon. Istnieje jeden trwały chemicznie związek – fluorek radonu RnF2. Powstaje on z mieszaniny fluoru i radonu w temperaturze ok. 400 °C. Cząstka ta rozpada się jednak ze względu na radioaktywność radonu.

Hel, neon, argon i ksenon występują w niewielkich ilościach w powietrzu i ich podstawowym sposobem otrzymywania jest destylacja frakcjonująca powietrza. Krypton i radon są końcowymi produktami rozpadu promieniotwórczego uranu i toru i towarzyszą zwykle złożom rud tych metali, dzięki czemu można te złoża stosunkowo łatwo wykrywać.

Gazy szlachetne wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest obojętna, beztlenowa atmosfera zapobiegająca reakcjom utleniania. Stosuje się je do napełniania żarówek, do prowadzenia reakcji wymagających obojętnych warunków i do spieniania tworzyw sztucznych

Żaden z nich nie ma znaczenia biologicznego, dlatego często używa się ich jako gazów obojętnych zapobiegających starzeniu się materiałów. M.in. oryginał Konstytucji i Deklaracji niepodległości USA przechowuje się w szczelnej gablocie wypełnionej helem.


17 3 17
2009-12-01T19:48:09+01:00
Zastosowanie:
-w technice oświetleniowej (reklamy świetlne)
-medycyne np. w leczeniu astmy
-elektronika np. w telewizorach plazmowych
-przemysł lotniczy i motoryzacyjny (lamy na lotniskach)
-w statkach powietrznych

Gazy szlachetne pobudzone polem elektrycznym świecą:
-hel na żółto
-neon na czerwono
-argon na niebiesko i czasm na czerwono

właściwości:

Mają bardzo podobne właśniwcośći. Nie reagują z pierwiastkami i związkami chemicznymi.

właściwości wybranego gazu szlachetnego:
radon:
-bezwonny
-bezbarwny(w temperaturze pokojowej)
-może mieć żółtą barwę lub pomarańczowo-czerwoną (w temperaturze poniżej -71 stopni celcjusza i -180 stopni celcjusza)
-jest radioaktywny
-gaz
29 4 29