Zad.1
-Które z pokoleń ( sporofit i gamelofit) rozmnaża się płciowo?
-Które z tych pokoleń jest samożywne?
-Które z pokoleń powstaje w wyniku zapłodnienia?

zad.2
UZUPEŁNIJ ZDANIA KORZYSTAJĄC Z POJĘĆ.
gamelofit,sporofit,rodnia,plemnia
1.POKOLENIEM SAMOŻYWNYM JEST............
2.POKOLENIEM ROZMNAŻAJĄCYM SIĘ BEZPŁCIOWO JEST...............
3.NA SZCZYCIE GAMELOFITU MĘSKIEGO POWSTAJĄ..............
4.ZARODNIA POWSTAJE NA SZCZYCIE..........

ZAD.3
WYJAŚNIJ DLACZEGO CYKL ROZWOJOWY MCHU JEST ZALEŻNY OD WODY.

2

Odpowiedzi

2009-12-01T18:44:04+01:00
Zad 1. Płciowo - gametofit.
Samożywne - gametofit.
W wyniku zapłodnienia - sporofit.

zad. 2
Samożywne- gematofit.
Rozmnaża się bezpłciowo- sporofit.
Na szczycie męskiego gametofitu powstają plemnie
Zarodnia powstaje na szczycie rodni.

zad.3
Zapłodnienie zachodzi wówczas, gdy w powietrzu jest dużo wilgoci, np. po deszczu. Plemniki przepływają do rodni i łącząc się z komórką jajową tworzą zygotę. Proces ten jest mozliwy, ponieważ poszczególne rośliny rosną bardzo blisko siebie.
3 4 3
2009-12-01T18:46:32+01:00
Zad 1
1Gametofit rozmnaża się płciowo
2.Gametofit jest samożywny
3.W wyniku zapłodnienia powstaje zygota,produkują ją gamety żeńskie i męskie.A cały ten proces pochodzi z gametofitu

zad 2

1.gametofit
2.Saprofit
3.Plemnie
4.Rodnia

zad 3
Ponieważ krople wody przenoszą plemnie do zarodni gdzie łączą się z komórką jajową.Na skutek zapłodnienia powstaje zygoda

Licze na naj..:)
4 3 4