Co to jest Odczyn Biernackiego i hemoliza?
Kiedy dochodzi do konfliktu serologicznego ?

z góry dzięx za odp.

2
OB jest to odczyn biernackiego, czyli jest miarą szybkości opadania krwinek czerwonych w osoczu krwi w określonym czasie. OB jest niespecyficznym wskaźnikiem procesu chorobowego (podwyższone nie wskazuje na konkretną chorobę), służy także do obserwacji przebiegu choroby.

Prawidłowe wartości opadania krwinek czerwonych po jednej godzinie wynoszą:

* noworodki 0-2mm/godz.
* niemowlęta 12-17mm/godz.
* kobiety do 50 roku życia do 20 mm/godz.
* kobiety po 50 roku życia do 30 mm/godz.
* mężczyźni do

Odpowiedzi

2009-12-01T18:39:51+01:00
Odczyn Biernackiego lub opad Biernackiego albo opadanie krwinek (w skrócie znany jako OB.) jest to pomiar szybkości opadania krwinek czerwonych w niekrzepnącej krwi (z dodatkiem cytrynianu sodu) w pionowo ustawionych pipetach zaopatrzonych w podziałkę milimetrową, za pomocą której odczytuje się wysokość słupka erytrocytów po 1 godzinie.

Hemoliza - rozpad krwinek czerwonych i uwalnianie hemoglobiny do osocza.

Do konfliktu serologicznego może dojść w przypadku istnienia niezgodności serologicznej pomiędzy rodzicami dziecka. Gdy przyszła mama ma grupę krwi Rh ujemną a ojciec dziecka Rh dodatnią to mówi się wówczas o istnieniu tzw. niezgodności serologicznej. Do konfliktu serologicznego dochodzi wówczas, gdy dziecko odziedziczy Rh ojca i jego krwinki w czasie ciąży przenikną do krwioobiegu matki
2009-12-01T18:40:31+01:00
Hemoliza to rozpad krwinek czerwonych i uwalnianie hemoglobiny do osocza.
Odczyn Biernackiego to pomiar szybkości opadania krwinek czerwonych
Konflikt serologiczny jest wtedy, gdy krew dziecka dostanie się do obiegu matki, wtedy gdy matka i dziecko mają różną grupę krwi, np. matka ma b Rh- a dziecko b Rh+