Help help pomozcie !!!!!!!!!!!!!!!
zamień jednostki
tylko dobrze!!!!!!!!!!!!!


20m/s na km/h
20 dm/min na m/s
72 km/h na m/s
144 km/h na m/s
36 km/h na m/s
30 cm/s na dm/min
800 mm /min na m/s
70 cm/h na m/s
200 g /cm³ na g/m³
20 kg /cm³ na g/m³
54 km/h na m/s
144 km/h na m/s

RAZEM Z OBLICZENIAMI!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T19:25:13+01:00
20 m/s= 20* 1/1000km / 1/3600h = 20*1/1000km*3600/1=72km/h
20 dm/min= 20 * 1/10m / 60 s= 20*1/10m*1/60s=2/60 m/s
72km/h= 72*1000m/3600s=20 m/s
144km/h= 144*1000m/3600s=40 m/s
36km/h= 36*1000m/3600s= 10m/s
30cm/s=30*1/10dm / 1/60min= 30*1/10dm*60/1min=20dm/min
800 mm/min=800*1/1000m /60s=800*1/1000m*1/60s=8/60 m/s
70 cm/h= 70*1/100m / 3600s= 70*1/100m*3600/1s=2520 m/s
200g/cm3=200* 1g / 1/100000m3=200*1g*100000/1 m3=20000000 g/m3
20 kg/cm3=20* 1/1000g / 1/100000 m3=20*1/1000g*100000/1 m3=2000000/1000 g/m3=2000 g/m3
54 km/h=54*1000m/3600s=15 m/s
144 km/h=144*1000m/3600s=40 m/s