Oblicz miejsca zerowe funkcji kwadratowej f oraz współrzędne wierzchołka w paraboli,która jest wykresem funkcji f i naszkicuj jej wykres,gdy
a)f(x)=-x^2+4x-5
b)f(x)=-1/3x^2-x+6
c)f(x)=0,5x^2-3x+4
d)f(x)=-2x^2-4x+6

Pilne z góry dziękuje

1

Odpowiedzi

2009-05-31T22:00:47+02:00
A) f(x)=-x^2+4x-5
a=-1, b= 4 c= -5
delta= b^2 - 4 ac = 16 + 20 =36
pierwiastek z delty = 6
x1=-b+pierwiastek delta / 2a
x1=-4+6/2*-1=-1
x2=-b-pierwiastek delta/2a
x2=-4-6/2*-1=5
wierzchołek w=-delta / 4a=-6/4*-1=1.5
na osi x parabola jedno ramie w punkcie -1 drugie 5 a wierzchołek w punckie 1,5 ramiona paraboli w dol bo a jest ujemne

Reszte zadań tak samo zrób wystarczy podstawiać pod wzory w zadaniu b i d ramiona w dol bo a ujemne zas zadanie b ramiona paraboli w gore bo a dodatnie