1. Ile gramów tlenu powstanie podczas rozkładu 60g tlenku rtęci (II)?

2. Ile dm3 tlenku węgla(IV) (warunki normalne) powstanie podczas rozkładu 200g węglanu wapnia?

3. Oblicz ile gramów siarczku żelaza(III) powstanie w reakcji 11,2 g żelaza z siarką.

4. Oblicz ile gramów wody otrzyma się podczas reakcji 200g wodoru z tlenem.

5. Ile moli amoniaku NH3 przereague z 6 molami tlenu,jeżeli pruduktem są azot i para wodna?

6. Jaka objętość tlenu jest potrzebna do spalenia 2 dm3 wodoru (odmierzonego w warunkach normalnych)?

1

Odpowiedzi

2009-06-01T11:11:01+02:00
1.
2HgO -> 2Hg + O2
MHgO=216g/mol
n=60g/216g/mol
n=0,28mola
2mol HgO - 1mol O2
0,28molaHgO - xmoliO2
xmoliO2= 0,14mola * MO2(32g/mol) = 4,48gO2

2.CaCO3 -> CaO + CO2
MCaCO3 = 100g/mol
n=200g/100g/mol
n=2mole
1mola CaCO3 - 1 mol CO2
2moli CaCO3 - X moli CO2
x moli CO2 = 2mole * 22,4dm3 = 44,8dm3

3. 2Fe + 3S -> Fe2S3
Mfe= 56g/mol
n=11,2g/56g/mol
n=0,2mola
2moli Fe - 1 mol Fe2S3
0,2 mola - X moli Fe2S3
xmoli = 0,1mola * Mfe2S3(208g/mol) = 20,8g

4. 2H2+O2=2H2O
MH2 = 2g/mol
n= 200g/2g/mol
n= 100moli
2mol H2 - 2mole H2O
100moli - xmoli
x=100moli * MH2O(18g/mol) = 18OOg

5. 4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O
4mole NH3 - 3 molami O2
xmoli NH3 - 6molami O2
xmoli = 8moliNH3

6. 2H2 + O2 = 2H2O
n = 2dm3/22,4dm4
n= 0,09mola H2
2mole H2 - 1 mol O2
0,09mola H2 - X moli O2
x moli O2 = 0.045mola * 22,4dm3 = 1,008dm3 O2
8 3 8