Odpowiedzi

2009-12-01T18:49:45+01:00
Kelner:

Szanowny panie dyrektorze.
Kieruje swoje podanie, jako odpowiedz na załączony w Gazecie Wyborczej artykuł o przyjęciu do pracy na stanowisko kelner.
Chciałbym dostać ta posadę ponieważ mogę wykorzystać w ten sposób swój wolny czas, pomoc w prosperowaniu państwa restauracji, oraz wykazać się nabytymi wcześniej umiejętnościami.
Przez 3 lata pracowałem jako kelner w hiszpańskiej restauracji w Madrycie oraz odbyłem praktyki w Tokio, jako pomocnik szefa kuchni. Skończyłem wiele kursów przygotowujących do pracy w kuchni. Nie mam dzieci, jestem kawalerem co ułatwi mi prace w rożnych porach dnia. Dostając ta posadę będę mógł rozwijać swoje umiejętności oraz uczciwie zarobić.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej osoby.
XYZDear sir director.
He is referring his application, as answer to the article enclosed in the Gazeta Wyborcza on hiring to the position waiter. I would like to get the one job since I can use my free time into this way, help in prospering of the state of the restaurant, and to demonstrate purchased earlier abilities. For 3 years I worked as the waiter in the Spanish restaurant in Madrid as well as I underwent practice in Tokyo, as the helper of the head chef. I finished a lot of courses preparing to the work in the kitchen. I don't have children, I am a bachelor what will make works easier for me in corner times of the day. Getting the one I will be able to develop my abilities and honestly earn the job. I ask for positive considering my person.
17 2 17
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T18:51:59+01:00
Po polsku:

Chciałbym zgłosić podanie na pracę kelnera w pańskiej restauracji.
Bardzo potrzebuję pieniędzy a znam się na podawaniu jedzenia oraz gotowaniu. Nie sprawiam dużo kłopotu, nie byłbym obciążeniem dla lokalu. Jestem sumienny, pracowity i punktualny. bardzo mi zależy na dostaniu tej pracy. Proszę o szybką odpowiedz. Dziękuję za wysłuchanie mojego podania.
Z poważaniem...

Po angielsku

I would like to submit application to work of your waiter at the restaurant.
We need money and I know the administration of food and cooking. Does not cause much trouble, I would not be a burden on the premises. I am a conscientious, diligent and punctual. very dependent on me getting this job. Please reply quickly. Thank you for listening to my application.
Sincerely ...
15 2 15