1. Uzupełnij równośc wpisujac odpowiednie jednomiany.
a)4a(5b-.....)=......-8²
b)⅓t²(.....+½t³)=t²+....
c)......(5a²-0,2)=..... -a
d) (......+3xy²):6=2x²y+.....
e) (4y-6x): ...... = -2y+3x
f) (½t⁴-⅗w⁴): .....=...... -⅕w⁴

Zad 2. Wpisz odpowiednie sumy algebraiczne

3x²y³z⁵-9x³y⁵z³ =→3x²y³z³(........................)
→xyz(.....................)
→9z³(....................)

1

Odpowiedzi

2009-12-01T20:09:39+01:00
B)⅓t²(3+½t³)=t²+⅙t⁶
d) (12x²y +3xy²):6=2x²y+⅓xy²
e) (4y-6x): (-2) = -2y+3x