Miedzianą kulkę o masie 50g ogrzano w płomieniu palnika, a następnie wrzucono do kalorymetru zawierającego 200g nafty o temperaturze 15 stopni Celsjusza.Temperatura końcowa w kalorymetrze wynosiła 40 stopni Celsjusza.Oblicz temperaturę początkową kulki, pomijając straty energii oraz energię pobraną przez kolorymetr.Ciepło własiwe nafty wynosi 2100 dżuli przez kilogram razy kelvin, a ciepło właściwe miedzi 380 dżuli przez kilogram razy kelvin.

1

Odpowiedzi

2009-06-01T12:59:39+02:00
Energia potrzeba do ogrzania nafty
E=Cw*m*(t2-t1)
E=2100*0,2*25
E=10500[J]

Ta energia musi być równa energii kulki
E=Cw*m*t
10500=380*0,05*t
t≈552,5[°C]
4 3 4