Zadanie 1
Napisz, uzgodnij i opisz równania dysocjacji następujących soli:
NaCl, KNO₃, Na₂CO₃, K₃PO₄, Mg(NO₃)₂

Zadanie 2
Uzupełnij tabelę:
tabela jest w załączniku.

Zadanie 3
Uzupełnij następujące równania reakcji dysocjacji jonowej soli:
a). ZnCl₂→(nad strzałką jest H₂O i tak nad każdą :)) ... + ...
b). ... → 2 Na⁺ + SO²⁻₄ ( tak czwórka pod ² ale tu się tak zrobić nie da żeby była)
c). K₂S → ... + ...
d). ... → Mg⁺ + 2 NO⁻₃
e). ... → Fe³⁺ + 3Cl⁻
f). NH₄Cl → NH⁺₄ + ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-02T20:19:40+01:00
Odpowiedzi znajdują się w załącznikach ;).