Odpowiedzi

2009-12-01T18:54:56+01:00
BŁONY KOMÓRKI
Podstawową funkcją BŁONY komórkowej jest oddzielanie wnętrza komórki od środowiska zewnętrznego. Ponieważ
nie są przepuszczalne dla większości substancji znajdujących się w komórce, skład wnętrza komórki może być różny od otaczającegoją środowiska. Błony wewnątrz komórki nazywamy śródplazmatycznymi.


Rybosomy - organelle służące do produkcji białek w ramach translacji. Są zbudowane z rRNA i białek. Katalityczna aktywność rybosomu związana jest właśnie z zawartym w nim rRNA, natomiast białka budują strukturę rybosomu i działają jako kofaktory zwiększające wydajność translacji.


Lizosom (lysosoma) – stanowią organelle komórkowe charakteryzujące się polimorfizmem, (występują wyłącznie w komórkach eukariotycznych) niewielkie (0,02-0,8 μm) struktury kuliste lub owalne, otoczone pojedynczą błoną. Zawierające enzymy rozkładające białka, kwasy nukleinowe, węglowodany i tłuszcze. Łącznie w lizosomach jest obecnych ok. 40 różnych hydrolaz. W lizosomie zachodzi nie tylko proces trawienia komórkowego wchłoniętych pokarmów, ale także rozkład niepotrzebnych już cząsteczek. Nazwę lizosom wprowadził de Duve w roku 1955, wcześniej opisane były także przez Miecznikowa (1865)
1 5 1
2009-12-01T19:00:06+01:00
Błona komórkowa - błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Delikatna, elastyczna powłoka okrywająca powierzchnię każdej komórki, oddzielająca jej żywą zawartość od środowiska zewnętrznego.

Rybosomy - organelle służące do produkcji białek w ramach translacji.

Lizosomy - stanowią organelle komórkowe charakteryzujące się polimorfizmem. Występują w komórkach zwierzęcych, natomiast w komórkach roślinnych są sferosomy, które je zastępują. organella komórki eukariotycznej o kształcie kulistym, otoczone pojedynczą błoną cytoplazmatyczną. Są częścią wewnątrzkomórkowego układu trawiennego. W lizosomie zachodzi nie tylko proces trawienia komórkowego wchłoniętych pokarmów, ale także rozkład niepotrzebnych już cząsteczek.

Pozdrawiam . ; ))
1 5 1