Odpowiedzi

2009-06-01T14:05:58+02:00

A=2cm²=2*10⁻⁴m²
F=320N
ρ=1000kg/m³
V=?

Rozwiazanie / patrz poprzednie zadanie/
Stosunek przerostu pedu do czasu daje sile
Δ(mV)/ΔT=F gdy masa const to m(ΔV/ΔT)=F II-ga zas dyn bo (ΔV/ΔT)=a
u nas V=const ale zmienia sie masa
Δ(mV)=Δm*V

Obliczam mase wody w ciagu czasu Δt
Δm=A*V*Δt *ρ /walec o przekroju A i dlugosci V*Δt /
F=Δ(mV)/ΔT=V*(Δm/ΔT)=V*A*V*ρ =AV²ρ

AV²ρ =F
V=√(F/Aρ)=√320/(2*10⁻⁴*1000)=√320/0,2=√1600=40

ODP V=40m/s

Pozdrawiam