Róznice przedstaw w postaci iloczynu wyrażeń algebraicznych'
(niekture przykłady wystarczy dokączyć)
a)16-x²=4²-x²=(4-.....)(4+....)
b)a²-64=a²-....²=(....-...)(.....+....)
c)100-y²=....²-.....²=(....-....)(....+....)
d)x²-36=
e)x²-y²=

3

Odpowiedzi

2009-12-01T18:53:50+01:00
A)16-x²=4²-x²=(4-x)(4+x)
b)a²-64=a²-8²=(a-8)(a+8)
c)100-y²=10²-y²=(10-y)(10+y)
d)x²-36=x²-6²=(x-6)(x+6)
e)x²-y²=(x-y)(x+y)
2009-12-01T18:54:16+01:00
A)16-x²=4²-x²=(4-x)(4+x)
b)a²-64=a²-8²=(a-8)(a+8)
c)100-y²=10²-y²=(10-y)(10+y)
d)x²-36=x²-6²=(x+6)(x-6)
e)x²-y²=(x+y)(x-y)

Prosze :):)
2009-12-01T18:55:58+01:00
A)16-x²=4²-x²=(4-x)(4+x)
b)a²-64=a²-8²=(a-8)(a+8)
c)100-y²=10²-y²=(10-y)(10+y)
d)x²-36=x²-6²=(x-6)(x+6)
e)x²-y²=(x-y)(x+y)