Odpowiedzi

2009-06-01T13:56:42+02:00
A=6cm²=6*10⁻⁴m²
V=10m/s
ρ=1000kg/m³

Rozwiazanie
Stosunek przerostu pedu do czasu daje sile
Δ(mV)/ΔT=F gdy masa const to m(ΔV/ΔT)=F II-ga zas dyn bo (ΔV/ΔT)=a
u nas V=const ale zmienia sie masa
Δ(mV)=Δm*V

Obliczam mase wody w ciagu czasu Δt
Δm=A*V*Δt *ρ /walec o przekroju A i dlugosci V*Δt /
F=Δ(mV)/ΔT=V*(Δm/ΔT)=V*A*V*ρ =AV²ρ

Podstawiam dane liczbowe
F=6*10⁻⁴m²*100m²/s²*1000kg/m³=60[kgm/s²]=60[N]

Pozdrawiam

21 5 21