1.
Przyjmij, że lądy na Ziemi zajmują łącznie 150 mln km²
Diagram poniższy schemat przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów.
a)Jaką część powierzchni lądów na Ziemi zajmuje Afryka?
b)Jaką powierzchnię ma Australia?
c)O ile km² powierzchnia Antarktydy jest większa od powierzchni Europy?

Schemat:
Antarktyda - 9%
Australia - 6%
Ameryka Południowa - 12%
Ameryka Północna - 16%
Afryka - 20%
Azja - 30%


Zadanie 2
Schemat przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród grupy gimnazjalistów na temat ulubionego miejsca wypoczynku. Każdy wskazał tylko jedno miejsce.
a) Oblicz, ilu uczniów liczyła ankietowana grupa, jeśli nad jeziorem lubi wypoczywać 90 spośród ankietowanych gimnazjalistów
b) Oblicz, jaką miarę ma kąt środkowy ilustrujący na schemacie procent uczniów lubiących wypoczywać w górach.

Schemat:
Jezioro - x%
Góry - 20%
Boisko - 15%
Rzeka - 10%
Morze - 15%

Bardzo proszę o całe i sprawdzone rozwiązania, najlepiej proporcjonalnością.

Z góry dzięki;)

2

Odpowiedzi

2009-12-01T19:05:04+01:00
Zad 1.
a) Afryka - 20%
20%=20/100=2/10=1/5

1/5 x 150000000km = 30000000km2
Odp.Afryka zajmuje 30000000km kwadratowych.

b)6%=6/100
6/100 x 150000000km2 = 9000000km2
Odp.Australia zajmuje 9000000km2.

c)9%+6%+12%+16%+20%+30%= 93% 100-93=7%
7/100 x 150000000= 10500000km2
Odp.Europa zajmuje 10500000km2.

9 3 9
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T19:13:16+01:00
1)a)Afryka 20% lądów 20/100*150mln km²=30mln km²
30/150=1/5
Afryka zajmuje 1/5 powieszchni wsz. lądów

b)Australia- 6% 6/100*150mln km²=9mln km²
Australia ma poww. 9 mln km²

c)Antarktyda 9% 9/100*150=13,5mln km²
Europa 100%(wsz. lądy)-93%(pozostałe lądy)=7%(pow. Europy)
7/100*150=10,5mln km²
13,5-10,5=3mln km²

Zad.2
a)Jezioro 100%-60%=40% - 90 uczniów
40%+40%=80% - 90+90=180 uczniów
100%-80%-20%
40%-----90
20%------x
x=20*90/40=45 uczniów
180+45=225
Razem było 225 uczniów.


b)góry 20%
20/100*360stopni=72 stopnie - kąt środkowy
9 4 9