WYBIERZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDZ:
0.Prawo zachowania ładunku mówi że:
A w układzie elektrycznie izolowanym ładunek wytwarza się tylko przez zetkniecie ciał.
B.ładunek dodatni zawsze zobojętnia równy sobie co do bezwzględniej ..(nie wiem co tu pisze) ładunek ujemny.
C.W układzie elektrycznie izolowanym algebraiczna suma ładunków jest zawsze równa zeru.
D.W ukłądzie elektrycznie izolowanym algebraiczna suma ładunków jest wielkością stałą.
1.Uczniowie naelektryzowali laskę ebonitową suknem i stwierdzili że laska i sukno są naelektryzowane ładunkami różnoimiennymi.
1.1Zastosowali sposób elektryzowania ciał przez:
A.pocieranie
B.Indukcję
C.zetknięcie
D.wpływ
1.2Po naelektryzowaniu pojawił się nadmiar ładunków:
A.dodatnich na lasce,a ujemnych na suknie
B.dodatnich na lasce i suknie
C.ujemnych na lasce, dodatnich na suknie
D.ujemnych na lasce i suknie
1.3Które wyjaśnienie zjawiska jest poprawne
A.elektrony przemieściły się z sukna na laskę
B.na lasce wytworzyły się elektrony
C.protony przemieściły się z laski na sukno
D.na suknie wytworzyły się protony

1

Odpowiedzi

2009-12-01T19:32:57+01:00