Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T19:05:14+01:00
Konstytucja Księstwa Warszawskiego - 22 lipca 1807
Konstytucja Królestwa Polskiego - 27 listopada 1815
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1815-
3 maja 1815
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1818 -
11 września 1818
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z 1833 -29 lipca 1833
Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego -14/26 lutego 1832
Statut Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim -26 lutego 1861
Mała Konstytucja z 1919 -20 lutego 1919
Konstytucja marcowa -17 marca 1921
Nowela sierpniowa - 2 sierpnia 1926
Konstytucja kwietniowa - 23 kwietnia 1935
Mała Konstytucja z 1947 -19 lutego 1947
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - 2 lipca 1952
Ustawa Konstytucyjna o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP - 23 kwietnia 1992
Mała Konstytucja z 1992 - 17 października 1992
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - 2 kwietnia 1997
3 4 3