Odpowiedzi

2009-12-01T18:57:55+01:00
"Ostra Brama" zakończyła się sukcesem oddziałów AK i Rosjan, ale jest zarazem symbolem potajemnej zdrady i nikczemności ze strony ZSRR. W końcu w wyniku podstępnych działań aresztowano wówczas ok. 5000 polskich oficerów i podoficerów i osadzono ich początkowo w obozie w Miednikach, a następnie w Riazaniu, skąd część uciekła, część wstąpiła do WP lub rezerwowych oddziałów Armii Czerwonej lub została skazana na niewolniczą pracę w kolejnych obozach.
Słabe rozpropagowanie tej akcji wynika z działań podjętych przez aliantów, którzy uznali, że Wilno powinno znaleźć się poza linią Curzona tj. poza granicami Polski. Wielka Brytania posunęła się nawet do wprowadzenia cenzury prewencyjnej na wszystkie informacje w angielskich mediach dotyczące "Ostrej Bramy";/...Nie ma to jak oddani sojusznicy:( :evil: