1. Wyjaśnij, dlaczego, aby zapalić gaz w kuchence gazowej, najpierw należy zapalić zapałkę, a dopiero potem odkręcić kurek z gazem.
2. Wyjaśnij, dlaczego w pomieszczeniach, w których znajdują się piece gazowe, powinien być zapewniony stały dopływ powietrza i sprawnie działająca wentylacja. Odpowiedź uzasadnij, pisząc odpowiednie równania reakcji.
3. W dwóch zamkniętych naczyniach (jednakowej pojemności) znajdują się dwa bezbarwne gazy - wodór i metan. Zaproponuj metodę ich identyfikacji.

1

Odpowiedzi

2012-09-08T22:55:48+02:00

ZADANIE 1

 1.Bo zanim zapalimy zapałkę może wydzielić się tyle ilości gazu że mógłby wybuchnąć.

2. Ponieważ możę znajdować się tam tl. węgla (IV) czyli czad którego właściwościami są: bezwonność, bezbarwność i wykrywają go jedynie specjalne czujniki. A gdy jest przepływ powietrza, jego ilość może być nieszkodliwa.

3. Jeśli w probówce jest wodór, to jeśli przylożymy do niej palące się łuczywo usłyszymy trzaśnięcie(puknięcie).

 

 

ZADANIE 2

W takich pomieszczeniach musi być zapewniony stały dopływ powietrze, ponieważ gdyby go nie było zaszła by reakcje półspalanie metanu:
2 CH₄ + 3 O₂ -> 2 CO + 4 H₂O

W takiej reakcji wydziela się tlenek węgla (II), czyli potocznie czad. Jest on bardzo szkodliwy dla człowieka, gdyż w przypadku nawdychania się go dostaje on się do krwi i łączy się z hemoglobiną (która jest naturalnym nośnikiem krwi). W takim przypadku hemoglobina zamiast "nosić" tlen po organizmie roznosi czad.
Jedynym ratunkiem w takim wypadku jest szybko transfuzja krwi.

 

 

 

 

66 4 66